Program till Apiscandia

8-10 Februari 2019!

Fredag 8/2 har Jordbruksverket ett heldagsprogram om sin verksamhet i bifrågor; NP-program, Biregister, EU-stöd m.m. Parallellt har också LRF / Lantmännen / SFO heldagsutbildning för lantbrukare/medlemmar i pollineringsfrågor på fredagen med avslutande paneldebatt mellan EU-parlamentariker, organisationsföreträdare,Palle Borgström, politiker m fl.

På lördag 9/2 och söndag 10/2 är det tre paralleller som är helt inriktade på biodling. En avancerad och en lite mer praktisk del riktad till biodlare med många namnkunniga föreläsare som t.ex. Kefuss, Engelsdorp, samt ett stort antal föreläsare från Sverige, Norge och Danmark. Den tredje delen riktar sig till allmänheten / ”wannabees” i regi av Svenska Bin och innehåller bl a apiterapi, matlagning, m.m. Utställning med bland annat biodlingsredskap pågår under konferensdagarna.

Program till Apiscandia

8-10 Februari 2019!

Fredag 8/2 har Jordbruksverket ett heldagsprogram om sin verksamhet i bifrågor; NP-program, Biregister, EU-stöd m.m. Parallellt har också LRF / Lantmännen / SFO heldagsutbildning för lantbrukare/medlemmar i pollineringsfrågor på fredagen med avslutande paneldebatt mellan EU-parlamentariker, organisationsföreträdare,Palle Borgström, politiker m fl.

På lördag 9/2 och söndag 10/2 är det tre paralleller som är helt inriktade på biodling. En avancerad och en lite mer praktisk del riktad till biodlare med många namnkunniga föreläsare som t.ex. Kefuss, Engelsdorp, samt ett stort antal föreläsare från Sverige, Norge och Danmark. Den tredje delen riktar sig till allmänheten / ”wannabees” i regi av Svenska Bin och innehåller bl a apiterapi, matlagning, m.m. Utställning med bland annat biodlingsredskap pågår under konferensdagarna.

Program till Apiscandia
8-10 Februari 2019!

Fredag 8/2 har Jordbruksverket ett heldagsprogram om sin verksamhet i bifrågor; NP-program, Biregister, EU-stöd m.m. Parallellt har också LRF / Lantmännen / SFO heldagsutbildning för lantbrukare/medlemmar i pollineringsfrågor på fredagen med avslutande paneldebatt mellan EU-parlamentariker, organisationsföreträdare,Palle Borgström, politiker m fl.

På lördag 9/2 och söndag 10/2 är det tre paralleller som är helt inriktade på biodling. En avancerad och en lite mer praktisk del riktad till biodlare med många namnkunniga föreläsare som t.ex. Kefuss, Engelsdorp, samt ett stort antal föreläsare från Sverige, Norge och Danmark. Den tredje delen riktar sig till allmänheten / ”wannabees” i regi av Svenska Bin och innehåller bl a apiterapi, matlagning, m.m. Utställning med bland annat biodlingsredskap pågår under konferensdagarna.

Fredag 8 februari – om Nationella honungsprogrammet och pollinering.

Jordbruksverkets konferens på Apiscandia fredagen den 8:e feb 2019, Clarion Hotel Post, Göteborg, lokal Drottningporten 1. I lokalen Drottningporten 2 har LRF / Lantmännen och SFO temadag om pollinering.

Lördag 9 februari – om biskötsel, biavel och provsmakning i honungsbar.

Biodlingsföretagarna erbjuder ett fullspäckat program om biodling som pågår hela dagen i lokalerna Drottningporten 1 och 2. Svenska Bin inspirerar med honungsbar, biprodukter, apiterapi och mathantverk

Söndag 10 februari – om bihälsa, pollinering och hur vi hjälper bina.

Biodlingsföretagarnas program om biodling fortsätter hela dagen i lokalerna Drottningporten 1 och 2. Nya projekt om utrustning presenteras under eftermiddagen. Svenska Bin berättar hur man anlägger blomsterängar samt om vilda bin och humlor.